Infheistigh

Éire i gcroílár na hEorpa

Infheistigh in Éirinn

Fleascán gloine eolaíochta amháin agus dénochtadh leis an eolaí, ag a bhfuil promhadán, sa saotharlann cheimice, chomh maith le heolas stocmhargaidh sa chúlra.

Toil sa rath

Fáiltímid roimh ghnó

Tá an bonneagar, an tallann agus an cultúr ag Éirinn chun tacú le nuálaíocht idir ghnólachtaí nua-thionscanta agus chorparáidí idirnáisiúnta. Is pobal oilte, cruthaitheach, seiftiúil sinn a bhfuil cáil na hoiriúnaitheachta orainn nuair a chastar dúshláin nua orainn. De bharr go bhfuil timpeallacht dhinimiciúil gnó againn agus daonra ilchultúrtha, is í Éire an áit le haghaidh ceannairí domhanda ar fud an-chuid earnálacha. Tá Éire ina ball tiomanta den Aontas Eorpach agus cuireann sé rochtain ráthaithe ar an margadh Eorpach ar fáil do chuideachtaí. Is í Éire an t-aon tír ina labhraítear Béarla i limistéar an euro agus cuireann sé mol idéalach ar fáil d’eagraíochtaí ag iarraidh bunáit Eorpach.

Beirt ar a bhfuil gléas cinn réaltacht fhíorúil ag breathnú ar chathairdhreach samhailteach.

Infheistigh in Éirinn

Cabhraíonn Gníomhaireacht Forbartha Tionscail Éireann le hé a dhéanamh

Mar ghníomhaireacht fógraíochta na hÉireann, téann GFT Éireann i gcomhpháirtíocht le cuideachtaí bunaithe, idir chuideachtaí móra agus chuideachtaí beaga, oibríonn sé leo an t-am ar fad chun socrú a n-oibríochtaí a bhaint amach go réidh, tapa agus rathúil in Éirinn.

Tabhair cuairt ar GFT Éireann