Straitéis don Réigiún Nordach go dtí 2025

12 Meán Fómhair 2022

Tá straitéis na hÉireann don Réigiún Nordach fréamhaithe sa Tionscnamh Éire Dhomhanda, soláthróidh sí creat láidir chun rannpháirtíocht dhéthaobhach agus iltaobhach na hÉireann leis an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn a dhoimhniú - agus ár dtionchar comhpháirteach a mhéadú go hidirnáisiúnta sna cúig bliana amach romhainn.

D’fhéadfadh an caidreamh trádála láidir atá againn cheana fás agus ár ngeilleagair ag téarnamh tar éis na paindéime agus dul i ngleic le spriocanna uaillmhianacha maidir le gníomhú ar son na haeráide. Is comhpháirtithe nadúrtha iad Éire agus na tíortha Nordacha leis an saineolas teicneolaíochta agus eolaíochta atá againn agus muid ag déanamh iarracht todhchaí ghlas inbhuanaithe a chruthú.

Léigh an straitéis iomlán – Global Ireland: A Strategy for the Nordic Region to 2025

Leigh an Plean Gníomhaíochta don Straitéis Nordach – Action Plan for the Nordic Strategy