Cuidiú Daonnúil na hÉireann i nGéarchéimeanna Móra

United Nations
humanitarian crisis

Cuidiú Daonnúil na hÉireann i nGéarchéimeanna Móra

15 March 2018
5mins

De bharr coinbhleachta agus tubaistí nádúrtha, mar aon leis an athrú aeráide anuas air sin, tá leibhéil gan fasach den riachtanas daonnúil tarlaithe ar fud an domhain.

Sa lá atá inniu ann, teastaíonn cuidiú agus cosaint dhaonnúil ó bhreis is 130 milliún duine.  Bíonn cuidiú daonnúil na hÉireann dírithe orthu siúd is mó a bhfuil riachtanais acu, páistí, mná, seandaoine agus daoine faoi mhíchumas san áireamh.  Tugaimid tosaíocht chomh maith do ghéarchéimeanna dearmadta tearcmhaoinithe, chun a chinntiú nach bhfágtar aon duine chun deiridh.  Sholáthair Éire beagnach €200m de chuidiú daonnúil in 2016, 357 tona de chuidiú éigeandála san áireamh.

HumanitarianCrisis
United Nations