Maidir linne

Is tionscnamh de chuid Clár Éire Ildánach é Ireland.ie.

Tionscnaimh de chuid Rialtas na hÉireann é Éire Ildánach ina gcuirtear an chruthaitheacht i gcroílár an bheartais phoiblí. Oidhreacht Chlár Comórtha Céad Bliain Éire 2016 é an clár atá bunaithe ar an gcultúr agus atá leagtha amach chun folláine an duine aonair, an phobail agus an náisiúin a chur chun cinn. Tá sonraí iomlána an chláir le fáil ar creative.ireland.ie

Is é ár gcuspóir le Ireland.ie ná Éire a chur i láthair, thar aon ní eile, mar áit chónaithe iontach. Fágann ár gcultúr agus ár gcruthaitheacht faoi leith gur áit iontach í Éire le cuairt a thabhairt uirthi, le hinfheistiú inti, agus chun staidéar a dhéanamh inti.

Tá Ireland.ie á choimeád agus á bhainistiú ag foireann Éire Ildánach.

Dá mba mhaith leat scéal a mholadh, nó rud éigin ar chóir dúinn díriú air, scríobh chugainn ag info@ireland.ie

Táimid ag dul timpeall na hÉireann faoi láthair agus muid i mbun ceardlanna poiblí le fáil amach cad ba mhaith le muintir na hÉireann a fheiceáil ina gcontae féin. Bí linn ag aon cheann de na himeachtaí, tá na sonraí go léir ar creative.ireland.ie

Slán

Foireann Éire Ildánach