Clárúchán Breitheanna Coigríche

Breith choigríche a chlárú

Tá Clár na mBreitheanna Coigríche ann do dhaoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh chun bheith ina saoránaigh Éireannacha trína seantuismitheoirí a rugadh in Éirinn nó trína dtuismitheoir a bhí ina shaoránach Éireannach tráth a mbreithe, ach nár rugadh in Éirinn.

Faigh amach cad atá le déanamh agat sula dtosaíonn tú ar d’iarratas ar líne trí úsáid a bhaint as na treoirlínte thíos.

Incháilitheacht

Is féidir le haon duine a bhfuil seantuismitheoir aige nó aici a rugadh in aon chuid d'Éirinn, nó duine ar bhain tuismitheoir leis nó léi amach saoránacht Éireannach sular rugadh an t-iarratasóir, iarratas a dhéanamh ar shaoránacht Éireannach trí Chlárú Breitheanna Coigríche.

Back to top

Iarratas a dhéanamh ar theastas athsholáthair

Back to top
BETA

This is a prototype - your feedback will help us to improve it. Leave feedback.