Seo í Éire:

  • Skelligs
  • Child on train
  • Kitesurfing
  • Cows in field

Seo í Éire: tír ina bhfuil comhrá, deiseanna agus cruthaitheacht

Fáilte. Cad atá á chuardach agat?
This is Ireland video
Féach ar fhíseán
8
Líon na nÉireannach ar bronnadh Gradam Nobel orthu
#1
An chéad tír inar cuireadh an cosc ar chaitheamh tobac i bhfeidhm
265,222
An líon focal in Ulysses le James Joyce
Life & Culture
Faighimid spreagadh ón dúlra, ó oidhreacht agus ó thraidisiún
CULTÚR A BHFUILIMID BRÓDÚIL AS AGUS É Á ROINNT AGAINN
Galway International Arts Festival
Song of The Sea Animation
Éire faoin Spotsolas
Ar an 17 Márta gach bliain, déanann na milliún duine ar fud an domhain...
Home - Business & Innovation - Overlay
Tá deiseanna á gcruthú againn
AGUS TÁ FÁILTE ROIMH DOMHAN MÓR ANSEO
Inside Intercom Event, credit: Irish Tech News
5,200
An líon blianta ó shin ar tógadh tuama adhlactha Shí an Bhrú
1,038m
Airde an tsléibhe is airde in Éirinn, Corrán Tuathail i gContae Chiarraí
1.4
Milliún – líon na gcuairteoirí a thagann chuig Aillte an Mhothair gach bliain
Visit & Experience
Tá tírdhreacha iontacha againn
AGUS TÁ FÁILTE ROIMH AN DOMHAN MÓR ANSEO
Connemara National Park, credit: Robert Ruggiero
Study & Research
Spreagann fiosracht
AGUS DÚIL SA LÉANN SINN
52%
An céatadán daoine idir 25 agus 34 bliain d’aois a bhfuil cáilíocht tríú leibhéal acu
#2
An céatadán daoine idir 25 agus 34 bliain d’aois a bhfuil cáilíocht tríú leibhéal acu
161
An líon náisiúntachtaí atá i mbun staidéir anseo
Global & Diaspora
Ag dul chun sochair
DON DOMHAN
Irish Defence Forces, credit: Kildare Now
IMMA
Banríon, Capall agus Pogue
tá Áras Nua-Ealaíne na hÉireann ar cheann de na seoda is breátha dá bhfuil againn.