Special event to mark humanitarian legacy of Roger Casement Ócáid speisialta chun ceiliúradh a dhéanamh ar oidhreacht dhaonnúil Ruairí Mhic Easmainn


A special event to celebrate the life and legacy of Roger Casement, one of the most compelling figures in the events of 1916, will take place in Casement Aerodrome in Baldonnel, Dublin.

Beidh ócáid an-speisialta chun ceiliúradh a dhéanamh ar shaol agus ar oidhreacht Ruairí Mhic Easmainn, duine de na pearsana b’iontacha a ghlac páirt in imeachtaí 1916, ar siúl in Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill, Co. Bhaile Átha Cliath.

Roger Casement was one of the most important figures involved in the fight for Ireland’s independence. A prominent diplomat, he was knighted by the British for his service in the Colonial Office, Casement dedicated his early career to humanitarian efforts in Africa and South America, where the spectres of slavery and exploitation ran rampant among the impoverished native populations.

Back in Ireland, as a member of the Gaelic League, Casement would put his Irish nationalist sentiments into action by helping to form the Irish Volunteers. He raised money, established overseas connections, brought in arms, and assisted in the writing of their manifesto. When he was caught by British forces at Banna Strand following a botched gun-running operation, the Rising was a mere three days away. Imprisoned in London, Casement was tried and convicted of treason, meeting his death at the end of a noose.

As the last of the Rising leaders to be executed, a great many events have this year paid tribute him, including exhibitions, lectures, theatre, and the remarkable Casement Project, a series of multi-disciplinary, multi-location performances dedicated to his life.

With the event taking place on the 100th anniversary of his death, Ireland 2016 and the Defence Forces today announce the release of free tickets to attend this celebration of his life and legacy at the Casement Aerodrome outside Dublin city.

You're invited to book your spot at what will be a spectacular day of outdoor fun, with market stalls, games, play areas for children, as well as military capability displays. There will also be access to the Air Corps Museum, which features a range of artefacts and aircraft, uniforms and memorabilia, as well as Casement: A Revolutionary Journey, a free and fascinating exhibition. It will be a wonderful and fitting way to remember the contributions and sacrifices of the last man standing. 

Travel & Parking

  • Car parking will be available on site. Patrons are requested to follow the instructions and directions of stewards who will be on-site to assist with parking. 
  • Ticket holders are encouraged to use public transport. Dublin Bus number 68 travels between Burgh Quay, City Centre and Newcastle/Greenogue Business Park.
  • The Cheeverstown Park and Ride facility on the Luas Red Line is the nearest station and a regular free shuttle bus will be available from 11am to take patrons to and from Casement Aerodrome. 

Tickets for this event are now completely allocated, but more may become available pending cancellations on eventbrite.ie

**Please note that as Casement Aerodrome is a working military base, only those with tickets will have access to the event. Tickets will not be available at the event. **

When: Wednesday, August 3rd, 11am-5pm
Where: Casement Aerodrome, Baldonnel, Dublin 22

Bhí Ruairí Mac Easmainn ar dhuine de na daoine ba thábhachtaí a bhí páirteach sa chomhrac ar son neamhspleáchas na hÉireann. Taidhleoir  suntasach a bhí i Ruairí Mac Easmainn agus rinne na Briotanaigh ridire de ar son a sheirbhíse in oifig choilíneach na Briotáine.  Chaith Mac Easmainn tús a shlí bheatha go léir  le hiarrachtaí daonnachta san Afraic agus i Meiriceá Theas, áit a raibh an sclábhaíocht agus dúshaothrú forleathan i measc na ndaonraí dúchasacha a bhí beo bocht.

In Éirinn, mar bhall de Chonradh na Gaeilge, chuir Mac Easmainn na tuairimí náisiúnachais Éireannacha a bhí go smior ann ag obair trí chúnamh a thabhairt le bunú Óglaigh na hÉireann. Bhailigh sé airgead, chuir sé aithne ar dhaoine thar lear, thug sé arm i dtír, agus chuidigh sé leo a bhforógra a scríobh. Nuair a ghabh fórsaí na Breataine é ag Trá na Beanna tar éis iarracht gunnaí a thabhairt i dtír a chuaigh in aimhréidh, ní raibh an tÉirí Amach ach trí lá uathu. Cuireadh i bpríosún i Londain é, cuireadh ar a thriall Mac Easmainn, ciontaíodh é as tréas, agus crochadh é.

Ba é Mac Easmainn an duine ba dheireanaí de cheannairí an Éirí Amach a cuireadh chun báis, agus bhí go leor imeachtaí ar siúl i mbliana in ómós dó, lena n-áirítear taispeántais, léachtaí, téatar, agus an tionscadal iontach Casement Project, sraith léirithe ildisciplíneacha, in áiteanna éagsúla tiomnaithe dá shaol.

Agus an ócáid ar siúl ar an dáta atá cothrom le 100 bliain ó bhásaigh sé, fógraíonn Éire 2016 agus Óglaigh na hÉireann inniu go n-eiseofar ticéid saor in aisce chun freastal ar an gcomóradh seo ar a shaol agus ar a oidhreacht ag Aeradróm Mhic Easmainn (Casement Aerodrome) lasmuigh de chathair Bhaile Átha Cliath.

Tugtar cuireadh duit d’áit a chur in áirithe le haghaidh lá spraíúil amuigh faoin aer, le seastáin mhargaidh, cluichí, limistéir spraoi do leanaí, agus taispeántais ar chumas an airm chomh maith. Beidh daoine in ann dul isteach i Músaem an Aerchóir, ina bhfuil raon déantán agus aerárthaí, éidí agus earraí cuimhneacháin, mar aon le Casement: Turas Réabhlóideach, taispeántas iontach saor in aisce. Bealach iontach oiriúnach le cuimhneamh ar éachtaí agus ar íobairtí an fhir seo a sheas an fód go dtí an deireadh ar fad. 

Taisteal & Páirceáil

  • Beidh carrpháirceáil ar fáil ar an láthair. Iarrtar ar phátrúin na treoracha a thugann na maoir a bheidh ag cabhrú leis an bpáirceáil ar an láthair a leanúint. 
  • Moltar go láidir do dhaoine a bhfuil ticéid acu an córas iompair phoiblí a úsáid. Téann Bus Bhaile Átha Cliath uimhir 68 trí Ché an Bhúrcaigh, lár na cathrach agus an Caisleán Nua/Páirc Gnó Ghrianóige.
  • Beidh Áis páirceála agus taistil Bhaile an tSíbhrigh ar an líne Dhearg Luas ar fáil ag an stáisiún is gaire, agus beidh bus ar fáil go rialta agus saor in aisce ó 11am chun pátrúin a iompar anonn is anall ó Aeradróm Mhic Easmainn. 

Leithdháileadh ticéid cheana féin don imeacht seo, ach tá an seans ann go gcuirfear níos mó ar fáil ag brath ar chealuithe ar eventbrite.ie

Cén uair: Dé Céadaoin, an 3 Lúnasa, 11am-5pm
Áit: Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill, Baile Átha Cliath 22

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.