Events Imeachtaí

Easter Sunday Commemoration Ceremony and Parade, Dublin Searmanas Cuimhneacháin agus Mórshiúl, Baile Átha Cliath

GPO, Dublin
  • Start / Tús:
  • 27.03.16

This is the principal Easter Sunday State Commemoration Ceremony and Parade to mark the centenary of the 1916 Rising. A reading of the 1916 Proclamation and a parade will take place on Easter Sunday, beginning at 10am.

Is é seo an Príomh-Mhórshiúl agus an Príomh-Shearmanas Comórtha Stáit do Dhomhnach Cásca chun comóradh céad bliain Éirí Amach 1916 a cheiliúradh. Léifear Forógra 1916 agus eagrófar mórshiúl Domhnach Cásca ag 10am.

The ceremony will begin with the reading of the 1916 proclamation, under the GPO Portico, by a Defence Forces officer.

The President will lay a wreath on behalf of the people of Ireland, followed by a minute's silence for all those who died. The National Flag on top of the GPO will then be raised to full mast and the ceremony will conclude with the playing of the National Anthem.

The parade which will be led by the Defence Forces will follow the ceremony and commence at St. Stephen's Green.

This event is open to the public who will be able to view the parade all along the parade route. Large screens will also be available to assist viewing.

There will be an ISL interpreter at ceremony.

Download the Dublin event map for Easter Sunday.

Léifidh Oifigeach de chuid Óglaigh na hÉireann Forógra 1916 ag tús an tsearmanais faoi Phóirseáid Ard-Oifig an Phoist.

Leagfaidh an tUachtarán fleasc thar ceann mhuintir na hÉireann. Beidh nóiméad ciúnais ina dhiaidh sin do gach duine a fuair bás. Ardófar an Bhratach Náisiúnta ar mhullach Ard-Oifig an Phoist ar lánchrann ansin agus casfar Amhrán na bhFiann ag deireadh an tsearmanais.

Tosóidh an mórshiúl ag Faiche Stiabhna tar éis an tsearmanais. Beidh Óglaigh na hÉireann ar a cheann.

Beidh fáilte roimh an bpobal chuig an imeacht seo agus beidh siad in ann an pharáid a fheiceáil feadh bhealach na paráide. Beidh scáileáin mhóra ar fáil freisin.

Íoslódáil léarscáil na n-imeachtaí i mBaile Átha Cliath do Dhomhnach Cásca.


Information

Eolas

Where is this happening? The State Ceremonial event takes place at the GPO on O’Connell Street.

The parade will commence at St. Stephen’s Green, via Cuffe Street, Kevin Street, Patrick Street, Thomas Street, Parliament Street, Dame Street, Westmoreland Street, past the GPO on O’Connell Street, Parnell Square East, Frederick Street North, Dorset Street finishing on Bolton Street.

The parade begins at St. Stephen’s Green at 10am, pausing for the wreath-laying ceremony at the GPO at noon, and concluding at Bolton Street at approximately 3pm.

Is this event open to the public? Yes, this is the main public event of Easter Sunday, but certain restrictions will be in place for reasons of public safety. See section on General Public Guidance.

There will be full pedestrian access along the parade route, including access to Upper O’Connell Street. Middle and Lower O’Connell Street have been reserved for invited guests. 5,000 relatives of 1916 participants registered on the Department of Defence database received invitations to the parade on Easter Sunday. A further 1,000 invitations have been issued to the following groups: elected representatives (TDs, Senators, MEPs); Northern Ireland Representatives; members of the Judiciary; the Diplomatic Corps; Council of State; Expert Advisory Group on Commemorations; Local Authorities; Faith Organisations; Senior Defence Forces Personnel (including Veteran Organisations); An Garda Siochana; Public Service; Workers and Employers Representatives; Media; Dublin Business Community; International invitees (those with close links to Ireland); Sporting and Cultural organisations; and others from across the spectrum of Irish life. There will be large public viewing screens placed along the parade route. The event will be broadcast live on RTÉ One, RTÉ Radio 1, RTÉ News Now, RTÉ.ie and RTÉ Player. In addition, overflow areas at St. Stephen’s Green, Merrion Square, Trinity College, King’s Inn (Broadstone) and Smithfield will have large viewing screens.

Is it family friendly? Yes, but families are advised to choose their preferred location for viewing.

What about car parking? Public transport is strongly advised. Details of car parks can be found on Parkopedia. The following carparks, however, will be closed to the public on the day: Arnotts; Q- Park Clerys Marlborough Street; Irish Life Abbey Street; Parkrite IFSC; Euro Car Parks Convention Centre; and Euro Car Parks Point Village. To plan your public transport journey please visit Transport for Ireland.

Is there a charge? No charge. 

 

For FAQs and essential information on other key events, see here.

Cá bhfuil an ócáid ar siúl? Beidh an Ócáid Searmanais Stáit ar siúl ag Ard-Oifig an Phoist ar Shráid Uí Chonaill.

Tosóidh an mórshiúl ag Faiche Stiabhna, trí Shráid Cuffe, Sráid Chaoimhín, Sráid Phádraig, Sráid Thomáis, Sráid na Parlaiminte, Sráid an Dáma, Sráid Westmoreland, thar Ard-Oifig an Phoist ar Sráid Uí Chonaill, Sráid Fhreidric Thuaidh, Sráid Dorset agus ag críochnú ar Shráid Bolton.

Tosóidh an mórshiúl ag Faiche Stiabhna ag 10am ag stadadh i gcomhair searmanas fleascleagain ag Ard-Oifig an Phoist ag meán lae, agus ag críochnú ag Sráid Bolton ag timpeall 3pm.

An bhfuil fáilte roimh an bpobal ag an imeacht seo? Tá, is é seo an príomhimeacht ar Dhomhnach Cásca, ach beidh srianta áirithe i bhfeidhm ar chúiseanna sábháilteachta poiblí. 

Beidh rochtain iomlán do choisithe feadh bhealach an mhórshiúil, lena n-áirítear rochtain ar Shráid Uí Chonaill Uachtarach. Beidh Sráid Uí Chonaill Láir agus Íochtarach curtha in áirithe d’aíonna a fuair cuireadh (5,000 gaol le rannpháirtithe 1916 agus 1,000 duine mór le rá). Fuair na gaolta ar fad a bhí cláraithe cuireadh chuig an mórshiúl ar Dhomhnach Cásca. Beidh scáileáin mhóra don phobal feadh bhealach an mhórshiúil. Craolfar an ócáid beo ar RTÉ a hAon, RTÉ Raidió 1, RTÉ News Now, RTÉ.ie agus ar Sheinnteoir RTÉ. Anuas air sin, beidh scáileáin mhóra ar fáil sna limistéir do dhaoine breise ag Faiche Stiabhna, Cearnóg Mhuirfean, Coláiste na Tríonóide, Óstaí an Rí (An Chloch Leathan) agus Margadh na Feirme.

An imeacht é atá oiriúnach do theaghlaigh? Is ea, ach moltar do theaghlaigh na codanna sin den mhórshiúl gur mian leo a fheiceáil a roghnú go cúramach.

Cad faoi charrpháirceáil? Moltar go láidir duit an córas iompair phoiblí a úsáid. Tá sonraí maidir le carrchlóis le fáil ar Parkopedia. Beidh na carrchlóis seo a leanas, áfach, dúnta don phobal ar an lá: Arnotts; Q- Park Clerys ar Shráid Mhaoilbhríde; Irish Life ar Shráid na Mainistreach; Parkrite IFSC; Euro Car Parks ag an Ionad Comhdhála; agus Euro Car Parks ag Sráidbhaile an Iosta. Amharc ar Transport for Ireland chun d’aistear ar an gcóras iompair phoiblí a phleanáil.

An ngearrfar táille? Ní ghearrfar. 

 

Féach anseo le haghaidh Ceisteanna Coitianta agus eolas riachtanach faoi imeachtaí tábhachtacha eile.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.