Events Imeachtaí

What's Happening this October/November? Cad atá ar Siúl um Dheireadh Fómhair agus Samhain seo?

Autumn has arrived, and with it comes a fresh look at what life in Ireland is really like 100 years on from the events of the Rising.

Tá an fómhar tagtha, agus in éineacht leis tá breathnú ar an saol in Éirinn 100 bliain tar éis imeachtaí an Éirí Amach.

Pages