Events Imeachtaí

01.06.16 - 31.07.16

What's Happening this June/July? Cad atá ag tarlú i mí an Mheithimh/i mí Iúil?

This June and July, centenary year commemorations continue with events around Ireland created to ensure that the full breadth of the Easter Rising is acknowledged and tribute paid to all involved.

I mí an Mheithimh agus i mí Iúil, leanfar leis an gcomóradh céad bliain le himeachtaí ar fud na hÉireann a cruthaíodh lena chinntiú go dtugtar aitheantas do réimse iomlán Éirí Amach na Cásca agus go dtugtar ómós do gach duine a bhí páirteach ann.

Pages