Events Imeachtaí

01.08.16 - 30.09.16

What's Happening this August/September? Cad atá ar Siúl an Lúnasa/Meán Fómhair seo?

End of summer events at home and abroad will mark the centenary of significant events in the Rising's aftermath - including the trial and execution of Roger Casement - as well as look towards the arts and sciences to explore and celebrate Ireland's cultural legacy.

In imeachtaí dheireadh an tsamhraidh sa bhaile agus thar lear comóirfear comóradh céad bliain na n-imeachtaí suntasacha i ndiaidh an Éirí Amach lena n-áirítear triail agus cur chun báis Ruairí Mac Easmainn – agus breathnófar ar na healaíona agus na heolaíochtaí chun oidhreacht chultúrtha na hÉireann a iniúchadh agus a chomóradh.

Pages