My video

Programme Highlights Buaicphointí Clár

Local Authority Programmes Cláir na nÚdarás Áitiúil

Níos Mo

Programme Strands Snáitheanna an Chláir

Níos Mo

News and Events Nuacht agus Imeachtaí

12.08.15

Minister Humphreys announces Arts Council’s ambitious commissions ‘to inspire the nation’ as part of Ireland 2016 Fógraíonn an tAire Humphreys coimisiúin ealaíon uaillmhianacha na Comhairle Ealaíon ‘chun an náisiún’ a spreagadh mar chuid d’Éire 2016

The Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht, Heather Humphreys, T.D., joined the Chair of the Arts Council Sheila Pratschke and Director Orlaith McBride today to announce nine major arts projects to commemorate 1916.

Tháinig Heather Humphreys TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, le chéile inniu le Sheila Pratschke, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, agus le hOrlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, chun naoi mórthionscadal ealaíon lena gcomórfar eachtraí na bliana 1916 a fhógairt.

Níos Mo
14.09.15

Imagining our Future: Children and Young People contribute their ideas to Ireland 2016 An Todhchaí a Shamhlú: Leanaí agus Daoine Óga ag roinnt a gcuid tuairimí le hÉire 2016

Níos Mo
08.03.16 

Women in the 1916 Rising Mná in Éirí Amach 1916

Níos Mo
29.06.15 

Global and Diaspora Programme Strand An Snáithe Éireannaigh ar fud an Domhain agus an Diaspóra

Níos Mo
01.08.15 

State marks centenary of O’Donovan Rossa funeral Déanann an Stát comóradh ar chéad bliain ó adhlacadh Ó Donnabháin Rossa

Níos Mo
03.05.15 

Ireland 2016 Centenary Programme Launch Seoladh Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain

Níos Mo

About Fúinn

Learn more about Ireland 2016 Níos mó faoi Éirinn 2016 a fhoghlaim