Ireland 2016

Menu

The Programme Strands

Ranna an Clár

Latest News Nuacht Is Déanaí

Minister Humphreys announces Arts Council’s ambitious commissions ‘to inspire the nation’ as part of Ireland 2016
Fógraíonn an tAire Humphreys coimisiúin ealaíon uaillmhianacha na Comhairle Ealaíon ‘chun an náisiún’ a spreagadh mar chuid d’Éire 2016

06.08.2015 Minister Humphreys announces Arts Council’s ambitious commissions ‘to inspire the nation’ as part of Ireland 2016

The Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht, Heather Humphreys, T.D., joined the Chair of the Arts Council Sheila Pratschke and Director Orlaith McBride today to announce nine major arts projects to commemorate 1916. The commissions, which range across traditional music, poetry, dance and…

Tháinig Heather Humphreys TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, le chéile inniu le Sheila Pratschke, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, agus le hOrlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, chun naoi mórthionscadal ealaíon lena gcomórfar eachtraí na bliana 1916 a fhógairt. Cuid ríthábhacht…

State marks centenary of O’Donovan Rossa funeral
Déanann an Stát comóradh ar chéad bliain ó adhlacadh Ó Donnabháin Rossa

01.08.2015 State marks centenary of O’Donovan Rossa funeral

President Michael D. Higgins will today (Saturday) lead the official State commemoration of the centenary of the funeral of Jeremiah O’Donovan Rossa in Glasnevin Cemetery, Dublin. The event, which is being hosted by the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht, Heather Humphreys TD, is the f…

Is é Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn, a bheidh i mbun an chéad chomóradh oifigiúil Stáit inniu (Dé Sathairn) i gcuimhne ar shochraid Dhiarmada Uí Dhonnabháin Rossa i Reilig Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath. Tá an ócáid, atá á cur i láthair ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.…

Éire 2016

2016 Project Office
Oifig Thionscadal Cuimhneacháin 2016
23 Kildare Street, Dublin 2, Ireland
23 Sráid Chill Dara, Baile Atha Cliath 2, Éire
e: info@ireland.ie