My video

Programme Highlights Buaicphointí Clár

What's Happening in Your County? Céard atá ag Tarlú i do Chontae?

Níos Mo

Programme Strands Snáitheanna an Chláir

Níos Mo

News and Events Nuacht agus Imeachtaí

27.11.15

Anne Doyle discovers Wexford’s part in 1916 in ‘Ireland’s Rising’ Fiosraíonn Anne Doyle ról Loch Garman i 1916 in ‘Ireland’s Rising’

Marking the beginning of RTÉ’s 1916 programming, broadcaster Anne Doyle travels back to the Wexford farm where her grandfather worked and learns more about how the county took part in the Rising.

Chun tús a chur le cláir 1916 RTÉ, taistealaíonn Anne Doyle ar ais chuig feirm i Loch Garman inar oibrigh a seanathair agus foghlaimíonn sí tuilleadh faoin gcaoi a raibh an contae páirteach san Éirí Amach.

Níos Mo
25.11.15

An Taoiseach announces funding to support community participation in the Centenary Programme Fógraíonn an Taoiseach maoiniú chun tacú le rannpháirtíocht an phobail sa Chlár Comórtha Céad Bliain

Níos Mo
23.11.15 

Conradh na Gaeilge launch 2016 Commemorative Programme Clár Comórtha 2016 á sheoladh ag Conradh na Gaeilge

Níos Mo
Douglas Hyde
23.11.15 

New light shone on many of the Rising's unsung participants Scaladh solas nua ar go leor do rannpháirtithe an Éirí Amach nár chualathas trácht orthu cheana

Níos Mo
David Rooney's illustration of Thomas Clarke
20.11.15 

Ireland 2016 and the Global Irish Economic Forum Éire 2016 agus Fóram Eacnamaíoch Éireannaigh an Domhain

Níos Mo
Proclamation of Ireland
20.11.15 

Inspiring Ireland 1916 brings the Public and Private Stories of 1916 to the World Scéalta Poiblí agus Príobháideacha 1916 á gcur i láthair an Domhain le Inspiring Ireland 1916

Níos Mo

About Fúinn

Learn more about Ireland 2016 Níos mó faoi Éirinn 2016 a fhoghlaim

Ireland 2016 Centenary Programme Video